Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie Renowacja zabytkowego kościoła w Kosowie Lackim

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kosowie Lackim informuje, że w prowadzonym postępowaniu na zadanie Renowacja zabytkowego kościoła w Kosowie Lackim wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę.