Back to Top

2016

Boże Narodzenie A.D. 2016

Boże Narodzenie A.D. 2016

„Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel,

którym jest Mesjasz, Pan.”

(Łk 2, 11)

 

Ludowi owładniętemu grzechem jawi się Zwycięzca nad każdym złem, człowiekowi znękanemu troskami ukazuje się wcielone Dobro, społecznościom podzielonym przez ducha nienawiści darowany jest Pokój, którego „świat dać nie może”… Niosącym te łaski jest sam Boży Syn, który zechciał zamieszkać wśród nas, przyjmując naszą naturę.

Napełnieni Dobrą Nowiną otrzymujemy zadanie, by ją nieść i opowiadać aż po krańce ziemi. Niech Jezus – Słowo posłane przez Ojca dla objawienia Miłości, ponad którą nie ma nic większego, udzieli nam mocy ducha do życia według zasad Ewangelii i zaszczepiania jej wszędzie tam, gdzie dotąd nie dotarła. Niech nowo narodzony Emmanuel codziennie nam przypomina, że naprawdę jest i zawsze będzie „Bogiem z nami” i „Bogiem dla nas”!

 

Błogosławionych świąt Narodzenia Pańskiego!

Księża posługujący w Kosowie Lackim

 
 
Drukuj Drukuj E-mail E-mail

4 niedziela Adwentu

4 niedziela Adwentu

P1150879
P1150882
P1150883
P1150885
P1150886
P1150887
P1150888
P1150891
P1150892
P1150893
P1150894
P1150897
P1150898
P1150901
P1150903
P1150909
P1150910
P1150912
P1150913
P1150914

"W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów  przez kraje i kontynenty obiega świat. Sam moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę zatrzymać się, powstrzymać złość i gniew.  W 29-letniej historii Betlejemskiego Światełka, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się, by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę.  To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami. Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc corocznie lampiony ze Światłem dzielą się radosną nowiną i krzewią największe wartości braterstwa i pokoju.

   Tegoroczne hasło tej akcji brzmi „Odważnie twórzmy pokój”. My, ludzie bardzo potrzebujemy pokoju wokół siebie, a przede wszystkim w sobie.  Zapalone w miejscu narodzin Jezusa Chrystusa światło jest symbolem pokoju. Pokój trzeba szerzyć i wprowadzać w codzienne życie! Reprezentacja naszego Hufca przywiozła ten symbol z Archikatedry Świętego Jana Chrzciciela z Warszawy i dziś przekazuje ten dar nam w naszej świątyni.

Betlejemskie Światło  zachęca nas wszystkich do tego, byśmy  doprowadzali do zgody tam, gdzie jej nie ma i szerzyli miłość wśród tych, którzy takiego pokoju nie doświadczają. Tworzenie pokoju to sztuka wyrozumiałości, cierpliwości i poświęcenia, to szukanie dobra w drugim człowieku." Opracowała phm. Hanna Ratyńska

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Adwent

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Strona 1 z 8