Dni zwykłe

7.00

7.30

18.00 (czas zimowy 17.00)

Wakacje (lipiec i sierpień): 7.00 i 18.00

 

Niedziele i święta

kościół parafialny:

8.00

10.00

12.00

18.00 (czas zimowy 17.00)

kaplica w Chruszczewce: 

11.00

kaplica w Rytelach Wszołkach:

9.00

 

Święta niebędące dniami wolnymi od pracy

8.00

10.00

18.00 (czas zimowy 17.00)

 

Odpusty w parafii:

Narodzenie NMP - 8 września

Św. AP. Piotra i Pawła - 29 czerwca

 

Nabożeństwo adoracyjne:

Od II niedzieli października do wtorku