Back to Top

2017

Życzenia świąteczno-noworoczne

W Roku Pańskim 2018

 

niech Jezus nowo narodzony obdaruje nas obficie łaskami Ducha Świętego. Pocieszyciel i Obrońca, jak nazywa Go sam Zbawiciel, posłany jest, by tłumaczyć orędzie Ewangelii, kształtować w ludziach zdrowe – Boże zasady życia, by udzielać mocy do wprowadzania w codzienne życie wiernych Dobrej Nowiny o miłości Ojca do nawet najbardziej zagubionych duchowo grzeszników.

Każdy sakrament, w którym Duch Święty odsłania tajemnicę znaku niosącego łaskę, niech będzie dla nas zachętą do obfitego i ufnego korzystania ze źródeł dobroci Pana. Lektura Słowa Bożego niech stanie się codzienną praktyką – zwłaszcza w kręgu rodzinnym!

Darów, które zaskakują i prowokują do działania, które nie pozwalają zatrzymać się w bezczynności, lecz każą podjąć konkretne działanie w imię Jezusa Chrystusa Zbawiciela… na ten i każdy następny rok

 

życzą                                    

 

księża z kosowskiej parafii

 

i kapłani współpracujący w duszpasterskim dziele

 

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Spotkanie opłatkowe wspólnot parafialnych

P1010010
P1010011
P1010012
P1010013
P1010014
P1010015
P1010016
P1010017
P1010018
P1010019
P1010020
P1010021
P1010022
P1010023
P1010024
P1010025
P1010028
P1010029
P1010030
P1010031

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Święto Patronalne Rycerstwa Niepokalanej

P1000685
P1000686
P1000687
P1000688
P1000689
P1000690
P1000691
P1000692
P1000693
P1000694
P1000695
P1000696
P1000697
P1000698
P1000699
P1000702
P1000703
P1000704
P1000705
P1000706

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

4 Niedziela Adwentu

Tradycyjnie ostatnie dni Adwentu oświeca Betlejemskie Światło Pokoju, które do naszej świątyni wnieśli miejscowi harcerze i zuchy. Również na Mszy św. o godz. 12.00 do grona ministrantów zostali przyjęci kandydaci, którzy od kilku miesięcy przygotowywali się do tej zaszczytnej służby

P1000911
P1000912
P1000914
P1000915
P1000916
P1000917
P1000918
P1000919
P1000920
P1000921
P1000922
P1000923
P1000924
P1000925
P1000926
P1000927
P1000928
P1000929
P1000930
P1000931

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Strona 1 z 6