Back to Top

Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii Narodzenia NMP w Kosowie Lackim


Małgorzata Krasnodębska Prezes POAK

Oddział liczy 19 członków. Aktualny skład Zarządu: Małgorzata Krasnodębska – Prezes, Dariusz Szymańczuk – Wiceprezes, Anna Łukasiak – Sekretarz/Skarbnik, Teresa Grądzka – Członek. Pierwsze spotkanie kandydatów na członków Akcji Katolickiej przy parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kosowie Lackim odbyło się w październiku 1997 roku. Spotkanie to zwołane zostało z inicjatywy ówczesnego wikariusza kosowskiego Ks. Zdzisława Jancewicza. Pierwszy tymczasowy Zarząd powołano w lutym 1998 roku, a jego prezesem została Mirosława Abramczuk, która jednak zrezygnowała z tej funkcji po kilku miesiącach. Na jej miejsce wybrana została we wrześniu 1998 roku Barbara Graczyk.

 

Pierwszą legitymację z rąk JE Ks. Biskupa Antoniego Pacyfika Dydycza, podczas uroczystego obchodu patronalnego święta Akcji Katolickiej w Sokołowie Podlaskim otrzymała Helena Omieciuch. Kolejnych 12 członków przystąpiło do AK w czasie trwania Kongresu Apostolstwa Świeckich Diecezji Drohiczyńskiej, który odbywał się w Sokołowie Podlaskim w dniach 24-26 listopada 2000 roku. Po tym wydarzeniu nastąpiła zmiana Zarządu POAK, a na jego czele stanął Dariusz Szymańczuk. W kolejnych latach liczba członków stale rosła. Ale nie ominęły nas także bolesne straty. W lipcu 2002 w wypadku w drodze do Królowej Pokoju do Medjugorje zginęła Basia Graczyk – niestrudzona pracownica, dusza naszego stowarzyszenia, dbająca o oprawę każdego spotkania, o każdy szczegół i o to byśmy stale, w każdym działaniu mieli na uwadze Boże Słowo. Śmierć zabrała nam jeszcze p. Janinę Molską i p. Wandę Jungowską. Kilkoro spośród członków opuściło nasze szeregi z różnych, zapewne ważnych powodów.

Przez lata trwania oddziału wypracowane zostały pewne stałe punkty programowe:

comiesięczne adoracje Najświętszego Sakramentu 16 dnia miesiąca, począwszy od grudnia 1998 roku do dziś – najpierw w intencji papieża Jana Pawła II, potem w intencji jego beatyfikacji, a po niej, jako czuwanie w łączności z błogosławionym, by podtrzymywać pamięć o nim i nadal wsłuchiwać się w jego nauczanie;

Godzina Miłosierdzia w Niedzielę Miłosierdzia począwszy od roku 1999 – różne formy czuwania przed Najświętszym Sakramentem;

Koronka do Miłosierdzia Bożego z czytaniem fragmentów Dzienniczka św. s. Faustyny w każdy pierwszy piątek miesiąca od 2000 roku; od czasu wprowadzenia do kościoła parafialnego obrazu Jezu, ufam Tobie – w każdy piątek;

Droga Krzyżowa ulicami miasta w Wielkim Poście od 2001 roku – na początku termin ustalany był każdorazowo, a Akcja Katolicka zajmowała się całością przedsięwzięcia, dziś ciężar organizacji dzielimy z Ks. Proboszczem Tomaszem Pełszykiem, a jesteśmy odpowiedzialni za przygotowanie rozważań i rozstawienie „polowych” stacji, od kilku lat wychodzimy na ulice naszego miasteczka zawsze w Wielki Wtorek;

Droga Krzyżowa ulicami Kosowa 2008

Droga Krzyżowa ulicami miasta 2011

 

Piesza pielgrzymka do sanktuarium Trójcy Świętej w Prostyni na odpust Świętej Anny od 2003 roku – corocznie uczestniczy w niej około 40 - 50 osób z parafii;

W drodze do Babci – pielgrzymka do Prostyni na uroczystość św. Anny 2010.

 

Spotkania opłatkowe organizowane wspólnie z innymi działającymi na terenie parafii stowarzyszeniami i grupami.

Oprócz tych „twardych” działań zdarzają nam się również inicjatywy doraźne, np.:

W roku 2008 zorganizowaliśmy, w oparciu o materiały opracowane przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka kierowanego przez p. dr Antoniego Ziębę, spotkanie z młodzieżą licealną nt. aborcji.

 

Bardziej „hucznie” niż zwykle świętowaliśmy 30 rocznicę wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową – przygotowaliśmy uroczystą oprawę mszy świętej i zajęliśmy się techniczną stroną inscenizacji o życiu Karola Wojtyły, o której stronę artystyczną zadbała młodzież z parafialnego KSMu.

 

30 rocznica wyboru Jana Pawła II 16.10.2008

 

Wiosną 2009 roku zabraliśmy parafian na pielgrzymkę pod hasłem „Śladami Jana Pawła II”, której szlak wiódł przez Wadowice, Kalwarię Zebrzydowską, Łagiewniki i Jasną Górę.

Owocem tej pielgrzymki stała się chęć posiadania obrazu Miłosiernego Jezusa. Parafia, co prawda, posiadała już kiedyś taki obraz, ale w czasie, gdy kult Bożego Miłosierdzia został zakazany, obraz przemalowano. Aby zebrać fundusze na nowy obraz Akcja Katolicka w lipcu 2009 zorganizowała festyn. Mimo chłodu i chwilami padającej mżawki wszyscy bawili się świetnie, i obowiązkowo na trzeźwo. Można było podziwiać występy różnych grup artystycznych – śpiewających i tańczących, obejrzeć naszych dzielnych strażaków w akcji, a niezawodne kosowskie gospodynie przygotowały moc rozkoszy dla podniebienia. Można było wygrać coś na loterii fantowej, albo wylicytować pewne cenne fanty ofiarowane przez szczodrych parafian. Największym zainteresowaniem cieszył się stołek barowy, który na ten cel przeznaczył nasz ówczesny opiekun i główny „motor napędowy” ks. Walery Tomaszewski. Zapewne dzięki Bożemu Miłosierdziu udało się zebrać wystarczającą kwotę i w uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła wprowadziliśmy wizerunek Jezusa Miłosiernego wraz z Jego sekretarką św. Faustyną do naszej świątyni. Od tego czasu spotykamy się w godzinie miłosierdzia w każdą ostatnią niedzielę października na dziękczynnej modlitwie.

Popatrzmy, co się będzie działo – festyn parafialny 2009

Artyści nakarmieni - festyn parafialny 2009

Loteria fantowa - festyn parafialny 2009

W roku 2012 byliśmy gospodarzem Zjazdu członków Drohiczyńskiej AK. Zaszczycił nas swą obecnością JE Ks. Biskup Antoni Pacyfik Dydycz oraz przebywający wtedy w Polsce JE Ks. Biskup Andrzej Wypych z Chicago, a także Zarząd DIAK z Panią Prezes Lucyną Woźnicą na czele, Asystent Diecezjalny Ks. Wodzisław Szczepanik, asystenci parafialni i liczni członkowie parafialnych oddziałów. Po Eucharystii prelekcję nt. zagrożeń wiary we współczesnym świecie wygłosił p. Andrzej Wronka. Spotkanie zakończył wspólny posiłek przygotowany, dzięki uprzejmości p. Dyrektor Elżbiety Radomskiej, przez pracowników miejscowego Publicznego Gimnazjum.

Diecezjalny Zjazd AK w Kosowie Lackim 2012

Diecezjalny Zjazd AK w Kosowie Lackim 2012

 

W ciągu tych 15 lat oddział AK organizował różne pielgrzymki autokarowe do dalszych (Pratulin, Kodeń, Leśna Podlaska, Licheń, Ostrożany, Drohiczyn, Grabarka, Święta Lipka, Gietrzwałd, Głotowo) i piesze do pobliskich miejsc kultu (Miedzna, Łazówek, Prostyń), Maryjne wieczorki poetyckie, wycieczki rowerowe, ogniska dla dzieci i młodzieży. Wielokrotnie, przy różnych okazjach staraliśmy się propagować tzw. duchową adopcję dziecka poczętego. Członkowie Oddziału angażowali się w zbiórki podpisów pod różnymi akcjami – w obronie życia, o przywrócenie dnia wolnego w święto Objawienia Pańskiego, czy o cyfrowy multipleks dla TV Trwam itp. I zawsze wspieramy naszego Proboszcza tam, gdzie naszej pomocy potrzebuje.

Wieczór opłatkowo - kolędowy dla samotnych 2006

 

Nieustannie podejmujemy trud swojej osobistej formacji. Wspólnotowo dzieje się to na comiesięcznych spotkaniach, podczas których rozważamy fragmenty Ewangelii. Korzystamy też z materiałów formacyjnych wydawanych przez Krajowy Instytut Akcji Katolickiej. W tej ciągłej walce o wzrost naszej wiary wspieraj,ą nas nasi opiekunowie. A było ich kilku. Począwszy od inicjatora ks. Zdzisława Jancewicza, poprzez ks. Tadeusza Czyżaka, ks. Dariusza Tworkowskiego, ks. Pawła Solkę, ks. Walerego Tomaszewskiego, ks. Marcina Chudzika, aż do dzisiejszego, ks. Jarosława Wojasińskiego. Dziękujemy im, bo mimo różnych przeszkód i nierówności na drodze zawsze byli z nami.

Pragnąc poczuć się wspólnotą ponadparafialną, otwartą na innych, zawsze chętnie i zwykle licznie bierzemy udział we wszystkich spotkaniach, rekolekcjach, dniach skupienia i innych inicjatywach podejmowanych przez Diecezjalny Instytut AK Diecezji Drohiczyńskiej.

Rekolekcje AK – Siemiatycze 2012

 

Bogu niech będą dzięki za te minione lata! Dzięki za sukcesy i za klęski, bo wszystko, przyjęte z pokorą, zbliża nas do Niego.

A na jutro prosimy Cię, nasz Panie, o błogosławieństwo dla naszych dzieł. Abyśmy nie tylko sami wzrastali w wierze, ale przykładem dobrego życia ukazywali innym, naszym braciom i siostrom, Twoją miłosierną troskę o każdego człowieka.

 
Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Róże Żywego Różańca

 

„Widząc, jak miłym Bogu i Matce Najświętszej, a nam pożytecznym nabożeństwem jest różaniec święty, starajmy się choć jedną cząstkę codziennie odmówić.
Koniecznie: Kto chce, a każdy chcieć powinien, ten znajdzie czas na to.” bł. Ignacy Kłopotowski

 

Róża Różańcowa jest modlitewną wspólnotą 20 osób, z których każda codziennie we własnym zakresie odmawia jedną dziesiątkę różańca. Każda osoba przez miesiąc rozważa jedną, przydzieloną jej Tajemnicę Różańca Świętego, w ten sposób codziennie odmawiamy cały różaniec. Członkowie Róży korzystają z łask, jakie mogliby otrzymać, sami odmawiając cały Różaniec.

Dla lepszego poznania i zachęty kilka cytatów na temat Różańca Świętego :

„Różaniec jest ze swej natury modlitwą kontemplacyjną i ma wielką moc wstawienniczą: kto go odmawia, jednoczy się z Maryją w rozważaniu tajemnic Chrystusa, co skłania go do przyzywania łaski związanej z tymi tajemnicami w wielorakich sytuacjach życiowych i historycznych.”

„Rozważając bowiem tajemnice różańcowe, patrzymy na misterium życia, męki, śmierci i zmartwychwstania Pana oczyma Maryi, przeżywamy je tak, jak Ona w swym matczynym sercu je przeżywała. Odmawiając różaniec, rozmawiamy z Maryją, powierzamy Jej ufnie wszystkie nasze troski i smutki, radości i nadzieje. Prosimy o to, by pomagała nam podejmować Boże plany i by wypraszała u Syna łaskę potrzebną do wiernego ich wypełniania. Ona – radosna i bolejąca, i chwalebna, zawsze u boku Syna – jest równocześnie obecna pośród naszych codziennych spraw.”

„Różaniec, to moja ulubiona modlitwa! Taka wspaniała modlitwa! Wspaniała w jej prostocie i jej głębi. W tej modlitwie powtarzamy po wielokroć słowa, które Dziewica Maryja usłyszała od Archanioła i od swej kuzynki, Elżbiety. Na tle słów: "Zdrowaś Maryja" dusza uzmysławia sobie zasadnicze wydarzenia (Tajemnice) z życia Jezusa Chrystusa... Modlitwa tak prosta i tak bogata. Z głębi mojego serca zachęcam wszystkich do jej odmawiania.”
Jan Paweł II

"Różaniec jest duchową "bronią" w walce ze złem, z wszelką przemocą, w zmaganiach o pokój w sercach, rodzinach, społeczeństwie i na świecie."
Benedykt XVI

„Niezliczone są łaski z nieba, które otrzymano wskutek tej modlitwy. Za pomocą Różańca św. zwyciężone zostały herezje, naprawione obyczaje, oddalone zarazy, zakończone wojny, odzyskane oraz zachowane cnoty czystości, a ponadto obronione dusze przed wszelkim zasadzkom szatana.”
św. Jan Bosko


„Różaniec Święty to potężna broń. Używaj jej z ufnością, a skutek wprawi cię w zadziwienie.”

„Różaniec jest szczególnie ważny dla tych, którzy pracują umysłowo lub studiują. Gdyż owe pozornie monotonne szczebiotanie dzieci do swej Matki w modlitwie do Najświętszej Maryi Panny niszczy wszelki zarodek próżności i pychy.”
św. Josemaría Escrivá

„Im więcej zgłębiamy tajemnicę różańca świętego tym więcej Bóg się nam objawia, ukazuje się przedziwnym w swoich dziełach, wielkim w swych działaniach, więcej dobroci Jego nas pociąga i więcej też serce czuje potrzebę uwielbienia Go."
bł. Ignacy Kłopotowski

"Na nowo odkryjmy w różańcu siłę. Weźmy różaniec do ręki mocno i z ufnością (...). Różaniec biorę do ręki i w duchu - poprzez intencje - różańcem owijam całą kulę ziemską smutną, rozdartą, pełną wojen i cierpień, wątpliwości i niewiary. Moją ufność składam u stóp Twoich i wierzę, że przez Ciebie, Matko Boża - przyjdzie ratunek, światło, pomoc. Dla mnie i dla wielu serc. Tylko pomóż mnie dobrze odczytać głębię tajemnic Różańca i naśladować Ciebie w moim życiu".
Służebnica Boża Anna Jenke

(dla wszystkich kochających góry)

"Różaniec to łańcuch bezpieczeństwa na stromej skale szczytów górskich. Nie wolno się zatrzymywać na żadnej tajemnicy. Trzeba iść dalej. Bo pełnia życia jest u szczytu..."
Ks. Stefan Kard. Wyszyński

 

Podsumowując każdy członek RR:

  • codziennie odmawia 1 dziesiątkę różańca,
  • przez miesiąc rozważa tę samą Tajemnice Różańca Świętego np. Narodzenie Pana Jezusa,
  • przez miesiąc modli się w jednej i tej samej intencji.

Organizacja:

  • zmiana Tajemnic i intencji następuje co miesiąc, na spotkaniach Róży Różańcowej
Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Hymn Żywego Różańca


G D G D G
Ref. Święta Maryjo, Matko Różańcowa,
G D G D G
Bądź pozdrowiona każdym moim „Zdrowaś”
G C G
Niech życie moje, Anielska Królowa,
D G C D G
Będzie różańcowym i ostatnim „Zdrowaś”.


G e a D
1. Tak nam brak w życiu anielskich zwiastowań,
G e C e D
Bożych narodzin, świętych Ofiarowań.
A G D G
Pomóż nam, Matko, znów odnaleźć Boga
C G a D G
W radosnych sercach i rodzinnych progach.

2. Weselna Matko z Galilejskiej Kany,
Smutnemu światu uproś cud przemiany,
Byśmy z różańcem i w Komunii Bożej
Ujrzeli Pana w świetlanym Taborze.

3. Chryste, my krzyż swój codziennie dźwigamy,
Pomóż, bo sił brak i znów upadamy,
A chcemy dojść aż do ukrzyżowania
I być świadkami Twego zmartwychwstania.

4. O Matko Zielna, Matko Wniebowzięta,
Pamiętaj o nas, jak Matka pamięta,
Bramą Niebieską bądź nam, Różańcowa,
Tam Ci będziemy śpiewać wieczne: Zdrowaś...

(sł. Bp J. Zawitkowski, muz. Ks. W. Kądziela)

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Nowy Zarząd Rycerstwa Niepokalanej

Spotkanie sprawozdawczo-wyborcze Rycerstwa Niepokalanej

8 października – po wieczornej  Mszy św. – w sali parafialnej odbyło się zebranie Rycerstwa Niepokalanej z asystentem ks. Karolem Bieglukiem.  Ze względu na upływającą kadencję obecnego Zarządu MI spotkanie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. W trakcie zebrania p. prezes Maria Zalewska podsumowała 4-letni okres funkcjonowania Stowarzyszenia Rycerstwa Niepokalanej w Kosowie Lackim. Następnie sprawozdanie ekonomiczne zaprezentowała p. Krystyna Marczak – ekonom Stowarzyszenia. Po części sprawozdawczej nastąpiła część wyborcza spotkania, poprzedzona wspólnym odśpiewaniem hymnu do Ducha św.

Po odśpiewaniu O Stworzycielu, Duchu przyjdź przystąpiono do głosowania, które wyłoniło następujący skład zarządu:

1.      Maria Zalewska – prezes;

2.      Joanna Omieciuch – zastępca prezesa;

3.      Krystyna Marczak – ekonom;

4.      Krystyna Domagała – sekretarz;

5.      Janusz Wiśniewski – doradca.

 

{gallery}19102014_2{/gallery}

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Strona 1 z 2