CHRZEST ŚWIĘTY

Przy zgłaszaniu chrztu dziecka w kancelarii parafialnej należy pamiętać, że:

- Sakrament chrztu w naszej Parafii udzielany jest w 2 niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 12.00

- Zamiar chrztu dziecka zgłaszają rodzice lub prawni opiekunowie z miesięcznym wyprzedzeniem

- Spisanie danych dotyczących chrztu dokonuje się w Kancelarii Parafialnej na podstawie aktu urodzenia dziecka wydanego przez Urząd Stanu Cywilnego

- Należy wybrać dwoje chrzestnych. Kandydat na chrzestnego powinien mieć ukończone 15 lat, a także być praktykującym katolikiem, bierzmowanym, uczestniczącym regularnie we Mszy świętej, często korzystający z sakramentu pokuty i komunii świętej

- Osoby pochodzące spoza parafii muszą dostarczyć zaświadczenie od swojego duszpasterza, że mogą być dopuszczone do godności ojca/matki chrzestnego(ej) 

- Chrzestnym nie może być osoba, która podlega kanonicznym karom, tzn. żyje w związku bez sakramentu małżeństwa lub jawnie wyparła się wiary i wystąpiła ze wspólnoty kościoła katolickiego

- Złożenie podpisów w księgach parafialnych rodzice i chrzestni dokonują dzień przed udzieleniem sakramentu, w kancelarii parafialnej, po wcześniejszym uzgodnieniu z kapłanem

 

 

BIERZMOWANIE 

 

Bierzmowanie jest sakramentem chrześcijańskiej dojrzałości. Przyjęcie tego sakramentu poprzedzone jest rocznym przygotowaniem.

Przygotowanie do bierzmowania przebiega na trzech płaszczyznach:

- intelektualnej (systematyczny udział w katechezach, zgłębienie wiadomości katechizmowych)

- duchowej (systematyczny udział w Mszach św., regularne korzystanie z sakramentu pokuty, aktywny udział w nabożeństwach: różańcowym, majowym, roratach, Drodze Krzyżowej, Gorzkich Żalach)

- liturgicznej (aktywny udział w Liturgii w ciągu roku, zgłębienie Liturgii Sakramentu Bierzmowania)

Postępy w przygotowaniu do tego sakramentu, odnotowuje się w „Indeksie Bierzmowanego”. Przygotowanie kończy się egzaminem.

Zgłaszając się do sakramentu bierzmowania należy:

- Złożyć deklarację, o chęci rozpoczęcia przygotowania do sakramentu bierzmowania

- Przedstawić świadectwo chrztu (dotyczy osób, które zostały ochrzczone w innej parafii)

- Wybrać świadka sakramentu bierzmowania, który spełnia następujące warunki: należy do Kościoła Katolickiego; jest osobą wierzącą i praktykującą; przyjął już sakrament bierzmowania

- Wybrać sobie świętego patrona, którego imię otrzymuje się w tym sakramencie.

 

 

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

 

Do Pierwszej Komunii Świętej przystępują dzieci w wieku trzeciej klasy szkoły podstawowej. Przygotowanie odbywa się w parafii, przez rok, na trzech płaszczyznach:

- intelektualnej (systematyczny udział w katechezach, zgłębienie wiadomości katechizmowych

- duchowej (systematyczny udział w Mszach św., aktywny udział w nabożeństwach: różańcowym, majowym, roratach, Drodze Krzyżowej, Gorzkich Żalach)

- liturgicznej (aktywny udział w Liturgii w ciągu roku, zgłębienie Liturgii Mszy św.)

Osoba ochrzczona wierząca, będąca w stanie łaski uświęcającej (brak przywiązania do grzechu ciężkiego) może przyjąć Komunię św. raz dziennie. Przepisy Kościelne dopuszczają możliwość dwukrotnego przyjęcia Komunii św. w ciągu dnia. Warunkiem jest, aby drugie przyjęcie było podczas Mszy św.

 

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA 

Sakrament spowiedzi św. w naszym kościele sprawowany jest:

- w dni powszednie: podczas Mszy św. 

- w niedziele, uroczystości, rekolekcje: podczas każdej Mszy św.

- indywidualnie, po wcześniejszym ustaleniu

 

 

NAMASZCZENIE CHORYCH 

 

Kiedy zwykle namaszcza się chorego?

Namaszczenia Chorych zwykle udziela się, gdy wierny staje wobec niebezpieczeństwa śmierci, z powodu choroby lub starości.

SAKRAMENTU TEGO NIE UDZIELA SIĘ ZMARŁYM! Dlatego nie powinno się zwlekać z wezwaniem kapłana w sytuacji, gdy życie chorego jest zagrożone.

Kto może przyjąć Sakrament Namaszczenia Chorych?

- Człowiek znajdujący się w ciężkiej chorobie lub zagrożeniu życia. W tej sytuacji nie jest potrzebna żadna opinia lekarska, wystarczy, że opiekujący się osobą chorą lub mieszkający z nią uznają sami, że choroba jest poważna, a sytuacja może mieć śmiertelne skutki.

- Osoby w wieku starczym. Wiek ten to okoliczności w których może dojść do nagłej śmierci i dlatego sam starczy wiek już jest argumentem do przyjęcia Namaszczenia Chorych.

- Przed ciężkimi operacjami. Sam zabieg operacyjny może być zagrożeniem życia dla pacjenta dlatego przed zabiegiem także można przystąpić do Namaszczenia Chorych

Jeżeli chory ze względu na swój stan zdrowia nie może przystąpić do Komunii Św. (np. jest nieprzytomny) należy o tym powiedzieć przy wezwaniu kapłana. Komunii Św. nie udziela się też osobom, które straciły jasność używania rozumu i świadomość sytuacji i np. nie rozróżniają czy przyjmują Najświętszy Sakrament czy lekarstwa.

Jak często można przyjmować sakrament chorych?

Sakrament chorych chrześcijanin może przyjmować ile razy zostaje dotknięty ciężką chorobą; również wtedy, gdy nastąpiło nasilenie się choroby.

Jak udziela się Namaszczenia Chorych?

Udzielający sakramentu namaszcza czoło i ręce chorego, modląc się przy tym o uzyskanie specjalnej łaski płynącej z tego sakramentu.

Co należy przygotować wzywając kapłana do Sakramentu Namaszczenia?

- W miejscu, gdzie znajduje się chory powinien być przygotowany stolik zasłany białym obrusem, krzyż, dwie świece

- Należy zapewnić możliwość godnego przystąpienia do Komunii Św. przez chorego : stół jest w tej sytuacji miejscem na rozłożenie korporału z Najświętszym Sakramentem.

- Możliwość wyspowiadania się chorego: w czasie spowiedzi domownicy powinni opuścić pokój, a po spowiedzi wrócić do wspólnej modlitwy.

- W sytuacji przyjmowania Namaszczenia Chorych na stole powinien być przygotowany na talerzyku kawałek waty, by kapłan mógł wytrzeć palce z oleju św. (po obrzędzie watę należy spalić)

 

KAPŁAŃSTWO 

 

Sakrament święceń może przyjąć mężczyzna, który skończył 18 lat, jest osobą wierzącą i praktykującą, cieszącą się pozytywną opinią duszpasterzy i środowiska oraz ma pragnienie służby Bogu i człowiekowi.

Zgłaszając się do Wyższego Seminarium Duchownego należy zgromadzić następujące dokumenty:

- podanie o przyjęcie do seminarium

- życiorys

- świadectwo chrztu i bierzmowania

- świadectwo dojrzałości

- świadectwo moralności od Ks. Proboszcza

- opinia katechety

- karta zdrowia wymagana na studia wyższe

Więcej informacji www.wsddrohiczyn.pl

 

MAŁŻEŃSTWO 

Sakrament małżeństwa to nierozerwalny związek ochrzczonych: mężczyzny i kobiety, których Chrystus uświęca i uzdalnia do spełniania obowiązków małżeńskich i rodzinnych. Małżeństwo chrześcijańskie jest jedno tzn. jest to związek jednego mężczyzny z jedną kobietą. Przez sakrament małżeństwa małżonkowie tworzą związek nierozerwalny, czyli raz ważnie zawarte małżeństwo sakramentalne łączy dwoje ludzi aż do śmierci jednego z małżonków. Decyzja o przyjęciu sakramentu małżeństwa jest decyzją życiową i nie powinno się jej podejmować pochopnie lub pod jakimkolwiek przymusem.

Informacje dla narzeczonych:

- do sakramentu małżeństwa mogą przystąpi jedynie osoby pełnoletnie – oboje narzeczonych musi mieć ukończone 18 lat

- sakrament małżeństwa zawierany jest w parafii narzeczonej (lub narzeczonego) – tam też dopełniane są formalności związane z zawarciem małżeństwa.

- datę ślubu oraz godzinę ceremonii dobrze jest zarezerwować odpowiednio wcześnie w kancelarii parafialnej.

Do spisania protokołu przedślubnego narzeczeni zgłaszają się do Kancelarii Parafialnej na 3 miesiące przed planowanym ślubem przynosząc następujące dokumenty:

- zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzające, że między narzeczonymi nie zachodzą przeszkody prawne do zawarcia kontraktu cywilnego (zaświadczenie JEST WAŻNE 6 MIESIĘCY)

- świadectwo chrztu „DO ŚLUBU” (Inaczej metryka chrztu. Świadectwo znajduje się w parafii, w której katolik został ochrzczony (JEST WAŻNE 3 MIESIĄCE)

- świadectwo bierzmowania (zazwyczaj jest wpisane na świadectwie chrztu, ale jeśli nie ma tam adnotacji, to trzeba je uzyskać w parafii, której narzeczona/ny przyjął ten sakrament).

- zaświadczenie ukończenia kursu przedmałżeńskiego

- dowody osobiste w celu stwierdzenia tożsamości

- dane świadków: imiona i nazwiska, adres zamieszkania, data urodzenia

Po spisaniu protokołu, narzeczeni otrzymują:

- prośbę o wygłoszenie zapowiedzi (jeśli jedna ze stron jest z innej parafii).

- kartki do spowiedzi (Nie należy jej podpisywać. Przystępując do spowiedzi, proszę się przedstawić księdzu mówiąc: „Jest to moja pierwsza/druga spowiedź przedślubna”, wyznać grzechy i po spowiedzi podać księdzu dyskretnie kartkę).

Po spisaniu protokołu przedślubnego, a przed zawarciem małżeństwa narzeczeni powinni:

- uczestniczyć w naukach przedślubnych w Poradni Rodzinnej (o ile jeszcze nie uczestniczyli).

- przystąpić do sakramentu pokuty (przynajmniej dwa razy od dnia zapowiedzi, a koniecznie przed ślubem)

- dołączyć do protokołu świadectwo wygłoszenia zapowiedzi (jeśli jedno z narzeczonych mieszka w innej parafii) z adnotacją o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa

PORADNIA RODZINNA

Pani Jolanta Szymańczuk 
kontakt: tel. 512 276 461 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.