5 NIEDZIELA ZWYKŁA

 

1.       Dzisiaj, w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, o godz. 16.00, odbędzie się spotkanie poświęcone 80.Rocznicy likwidacji getta w Kosowie Lackim. Szczegóły – na tablicy ogłoszeń. Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów.

 

2.       6 lutego, w poniedziałek – wspomnienie świętych Pawła Miki i Towarzyszy, męczenników japońskich.

         

3.       Również, 6 lutego, w poniedziałek po Mszy św. wieczornej – spotkanie formacyjne Akcji Katolickiej.

 

4.       10 lutego, w piątek – wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy.

 

5.        11 lutego, w sobotę – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, a jednocześnie Światowy Dzień Chorego. W związku z tym, w czasie Mszy św. o godz. 16.00, zostanie udzielony sakrament Namaszczenia Chorych. O godz. 15.30 rozpocznie się spowiedź. Każdy, kto zechce przyjąć namaszczenie, powinien być w stanie łaski uświęcającej. Nie będzie Mszy św. o godz. 17.00. 

 

6.       12 lutego, w przyszłą niedzielę, będziemy gościli w naszej parafii ks. Adama Niewięgłowskiego. Ks. Adam jest kapelanem w Mokotowskim Hospicjum Świętego Krzyża. Na co dzień pracuje z osobami w kryzysie bezdomności, które są ciężko chore lub niepełnosprawne. Nasz Gość podzieli się refleksjami nt. pracy w hospicjum. Natomiast, po Mszach św. będzie zbierał ofiary do puszki, celem wsparcia placówki, w której pełni posługę.

 

7.       Serdecznie dziękujemy Pani Urszuli Krzymowskiej i wszystkim Wolontariuszom za zorganizowanie BALU CHARYTATYWNEGO, który odbył się w sobotę, 28 stycznia, w Kosowie Lackim. W trakcie balu odbyła się zbiórka na doposażenie w sprzęt Zakładu Rehabilitacyjnego w Kosowie Lackim i rehabilitację dzieci niepełnosprawnych. Po odliczeniu kosztów organizacji imprezy, zebrano w sumie 34 760 zł. Dziękujemy wszystkim uczestnikom balu, którzy włączyli się w tę szlachetną inicjatywę.