Back to Top

2018

Boże Narodzenie 2018

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Adwent 2018

 

 

Adwent jest to czas radosnego oczekiwania na przyjście Jezusa Chrystusa. Bezpośrednio okres ten przygotowuje nas do świąt Bożego Narodzenia.

 Nasze przygotowanie powinno polegać na ożywieniu życia religijnego i zbliżeniu się do Boga poprzez modlitwę i praktyki sakramentalne. Sprzyjać temu powinny nabożeństwa adwentowe, takie jak „roraty” i rekolekcje.

„Roraty” będą odprawiane w każdą środę i sobotę, rano o godz. 6.45 i we czwartek - o godz. 17.00. W sposób szczególny, do udziału w „roratach” zapraszamy dzieci i młodzież. Prosimy, aby przynosić ze sobą lampiony. Na ostatnim nabożeństwie „roratnim” zostanie rozstrzygnięty konkurs na najładniejszy lampion.

Rekolekcje adwentowe odbyły się w dniach 14-16 grudnia. Poprowadził je Ks. kan. mgr lic. Mirosław Łaziuk, Wiceoficjał Sądu Biskupiego w Drohiczynie.

 

Okres Adwentu rozpoczyna nowy Rok Liturgiczny, który będzie przebiegał pod hasłem: „W mocy Bożego Ducha”. Jest to druga część dwuletniego programu duszpasterskiego, poświęconego sakramentowi bierzmowania, którego mottem są słowa: „Duch, który umacnia miłość”.

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

 

 
Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Strona 1 z 7