Back to Top

2017

Życzenia świąteczno-noworoczne

W Roku Pańskim 2018

 

niech Jezus nowo narodzony obdaruje nas obficie łaskami Ducha Świętego. Pocieszyciel i Obrońca, jak nazywa Go sam Zbawiciel, posłany jest, by tłumaczyć orędzie Ewangelii, kształtować w ludziach zdrowe – Boże zasady życia, by udzielać mocy do wprowadzania w codzienne życie wiernych Dobrej Nowiny o miłości Ojca do nawet najbardziej zagubionych duchowo grzeszników.

Każdy sakrament, w którym Duch Święty odsłania tajemnicę znaku niosącego łaskę, niech będzie dla nas zachętą do obfitego i ufnego korzystania ze źródeł dobroci Pana. Lektura Słowa Bożego niech stanie się codzienną praktyką – zwłaszcza w kręgu rodzinnym!

Darów, które zaskakują i prowokują do działania, które nie pozwalają zatrzymać się w bezczynności, lecz każą podjąć konkretne działanie w imię Jezusa Chrystusa Zbawiciela… na ten i każdy następny rok

 

życzą                                    

 

księża z kosowskiej parafii

 

i kapłani współpracujący w duszpasterskim dziele

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Spotkanie opłatkowe wspólnot parafialnych

 

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Święto Patronalne Rycerstwa Niepokalanej

 

 

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

4 Niedziela Adwentu

Tradycyjnie ostatnie dni Adwentu oświeca Betlejemskie Światło Pokoju, które do naszej świątyni wnieśli miejscowi harcerze i zuchy. Również na Mszy św. o godz. 12.00 do grona ministrantów zostali przyjęci kandydaci, którzy od kilku miesięcy przygotowywali się do tej zaszczytnej służby

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Strona 1 z 6